Matematisk förberedelse för yrkeshögskola (YH)

Passar tekniska program. Ingår i serien Din mattelärare på nätet.

Course Summary

I den här självstudiekursen får du hjälp att repetera och kontrollera de matematiska kunskaper som behövs för att lyckas med din tekniska YH-utbildning. Vi berör de viktigaste kunskaperna, begreppen och metoderna som de fortsatta studierna kommer att baseras på.

Course Curriculum

Samia Talbi

John Smith

Developer

Highly Recommended Course. Easy to Understand, Informative, Very Well Organized. The Course is Full of Practical and Valuable for Anyone who wants to Enhance their Skills. Really Enjoyed it. Thank you!!

Course Pricing

  • Öppen för utvärdering under begränsad tid
  • Free

    Free